Protecția datelor

Politică de Confidențialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Poe Lifestyle SRL („Poe”), în calitate de operator de date. Prin urmare, Poe urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Prezenta Politică de Confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale utilizatorilor acestei pagini de internet.

Scopurile prelucrării

Prin furnizarea datelor cu caracter personal prin orice modalitate pusă la dispoziție pe această pagină de internet și/sau cu ocazia participării la orice evenimente organizate de către Poe, utilizatorii paginii sunt de acord ca datele cu caracter personal astfel furnizate să fie colectate de Poe într-o bază de date, urmând a fi utilizate în scop de organizare a activităților de marketing și statistică, inclusiv transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional cu stricta respectare a prevederile legale și/sau în scopul prestării serviciilor care intră în obiectul de activitate al Poe.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Poe poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri:

  • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru prestarea serviciilor care constituie obiectul de activitate al Poe;
  • în cazul unor campanii promoționale organizate de către Poe împreună cu respectivii parteneri contractuali sau afiliați ai Poe;
  • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul ei;
  • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
  • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Poe nu vor fi transferate în afara României.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a putea beneficia de serviciile prestate de către Poe. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile prestate de către Poe.

Drepturile de care beneficiați

În legătură prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal descrisă prin prezenta Politică de Confidențialitate, aveți dreptul de acces, dreptul de intervenție, precum și dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege. De asemenea, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată și autorității competente în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica Cookies

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate (inclusiv cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor indicate în această Politică de Confidențialitate), vă rugăm să vă adresați la: contact[@]vinpremium.ro